Thierry van den Bosh - FRANCIA - Mondiale Supermotard