Thierry van den Bosh - FRANCIA - mondiale Supermotard